КАПІТАЛ +

Пакет страхових програм «КАПІТАЛ +»

СТРАХУВАЛЬНИК:
Дієздатна фізична особа або юридична особа.
________________________________________
Застрахована особа:
Фізична особа, вік якого на момент укладання Договору страхування становить не менше 16 років і не більше 60 років (включно). Вік Застрахованої особи на момент завершення дії Договору не повинен перевищувати 70 років (включно).
________________________________________
ВИГОДОНАБУВАЧ:
Будь-яка особа, вказана Страхувальником в Договорі за згодою Застрахованої особи.
________________________________________
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:
• 10, 15, 20, 25 або 30 років.
________________________________________
ПЕРІОД І ПЕРІОДИЧНІСТЬ сплати страхового платежу:
• Період оплати страхових платежів дорівнює терміну дії Договору.
• Максимальний період оплати не може перевищувати 30 років.
• Страхові платежі сплачуються щорічно.
• Страхові платежі можуть бути сплачені авансово за будь-яку кількість періодів страхування, за бажанням Страхувальника.
________________________________________
СТРАХОВІ ВИПАДКИ:
• дожиття до завершення дії Договору.
• смерть протягом дії Договору.
________________________________________
ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ:
Гривня, євро, долар.
Здійснюється щорічна індексація страхових сум і страхових платежів по страхових випадках дожиття і смерть.
________________________________________
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД:
Ставка гарантованого інвестиційного доходу при розрахунках страхового тарифу становить 4%, 2% — в іноземній валюті (євро, долар).
За результатами фінансової діяльності Страховика нараховується додатковий інвестиційний дохід.
________________________________________
СТРАХОВА СУМА:
• Визначається Страхувальником і залежить від віку Страхувальника та від розміру страхового платежу.
________________________________________
СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ:
• Мінімальний річний страховий платіж – 4 000 грн.
• Мінімальний річний платіж в іноземній валюті — 700 євро / 800 доларів.
________________________________________
СТРАХОВА ВИПЛАТА:
• за страховими випадками дожиття і смерть здійснюється одноразово в розмірі 100% відповідної страхової суми за Договором з урахуванням додаткового інвестиційного доходу.
• по страховому випадку смерть — у розмірі суми внесених на дату настання смерті страхових платежів + подвійний розмір щорічного страхового платежу за Договором з урахуванням додаткового інвестиційного доходу.